Raske børn, unge og voksne søges til forskningsprojekt om diabetisk øjensygdom med henblik på deltagelse som raske kontrolpersoner

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.

Raske børn, unge og voksne søges til forskningsprojekt om diabetisk øjensygdom med henblik på deltagelse som raske kontrolpersoner

 

Dette forskningsprojekt vil undersøge nethinden i øjet hos børn og unge med diabetes og raske børn og unge. Til sammenligning undersøges også voksne deltagere med og uden diabetes.
Diabetes kan på lang sigt medføre øjensygdom, særligt i nethinden. I de tidlige faser forekommer symptomfrie forandringer i nethindens nervevæv og blodkar.

Formålet med projektet er at opspore disse forandringer i nethinden tidligere end hidtil og i større detaljegrad med nye metoder til øjenundersøgelse. Det er nødvendigt at sammenligne øjenundersøgelser af projektdeltagere med diabetes og raske jævnaldrende kontrolpersoner for at kunne vurdere, om et givet undersøgelsesresultat er abnormt eller en normal variation.

 

Hvilke kriterier skal raske kontrolpersoner opfylde for deltagelse i projektet?

·         Alder: ≥ 5 år

·         Ingen kroniske sygdomme

·         Ingen øjensygdomme

 

Hvilke kriterier udelukker raske kontrolpersoners deltagelse i projektet?

·         Måling af et langtidsblodsukker (HbA1c) på over 48 mmol/mol i blodprøve taget i projektet

 

Hvad, hvornår og hvordan?

Øjenundersøgelsen foregår på Rigshospitalets Øjenklinik i Glostrup, Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup. Som deltager vil barnet/den unge/voksne få foretaget: måling af synsstyrke og brillestyrke, undersøgelser af øjets nattesyn og nervefunktion, samt skanninger og fotos af nethinden og dens blodforsyning. Øjenundersøgelsen forventes at vare ca. 2 timer.

Der vil også blive taget en blodprøve.

Hvis barnet/den unge er under 18 år, skal forældrene give samtykke til deltagelse i projektet. Inden endelig stillingtagen til deltagelse vil du/I modtage mundtlig og skriftlig information om projektet.

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Videnscenter for Dataanmeldelser.

Transportudgifter til supplerende øjenundersøgelser på Rigshospitalets Øjenklinik i Glostrup dækkes med op til 500 kr. mod forevisning af kvitteringer efter statens fastsatte takst.

 

Kontaktoplysninger

Er du interesseret, eller ønskes yderligere information, kontakt venligst:

Marie Wistrup Torm, læge, ph.d.-studerende

Rigshospitalet, Øjenklinikkens forskningsafsnit Ø37, Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup

E-mail: mtor0036@regionh.dk. Telefon: +45 3863 4823, evt. +45 3863 4446 (sekretær).
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19080620
 


Marie Elise Wistrup Torm
Rigshospitalet - Glostrup
Valdemar Hansens Vej 13
2600 Glostrup
Tlf: 38634823
mtor0036@regionh.dk