Raske mænd (24-48 år) søges til sundhedsvidenskabeligt projekt på Gentofte Hospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 24 og 48 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 20 og 26.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Vi søger 6 raske mænd til forskningsprojektet "Hypo-Heart Exercise". I dette projekt ønsker vi at sammenligne blodets størkningsevne (koagulation) hos raske personer med patienter med type 1 diabetes. Dette gøres ved en enkel blodprøvetagning (3 ml), hvilket tager ca 5 min. Forud for blodprøven bliver du inviteret til en kort forundersøgelse á 30 min varighed, hvor vi tager en blodprøve og et hjertekardiogram. 

Projektet er godkendt ved Videnskabsetisk komité Region Hovedstaden.  

Du kan deltage hvis du er sund og rask og opfylder en af følgende kombinationer:


27-29 år + BMI 24-27

27-30 år + BMI 24-27

19-21 år + BMI 22-26

23-25 år + BMI 25-28

47-49 år + BMI 24-26

44-47 år + BMI 19-22


Du får:

·      Oplysninger om din helbredsstatus

·      Der gives et honorar for at deltage (skattepligtigt).

Det skal du igennem:

·      Projektets varighed = 1-2 besøg, hhv. 30min og 5 min. 

·   Fremmøde fastende på Gentofte Hospital, Center for klinisk og metabolisk forskning.


Ved interesse, kontakte venligst Per Hagelqvist 

per.gustav.hagelqvist.01@regionh.dk

tlf: +4531390346 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-20023688
 


Per Hagelqvist
Center for klinisk og metabolisk forskning
Gentofte Hospitalsvej 7
2900 Hellerup
Tlf: 31390346
per.gustav.hagelqvist.01@regionh.dk