Raske kvinder søges til forsøg om den immunologiske profil af allergisk nikkeleksem på Gentofte Hospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.

Raske forsøgspersoner søges til forsøg om den immunologiske profil af allergisk nikkeleksem på Gentofte Hospital

 

Du kan muligvis deltage hvis du

  • Er mellem 18-65 år gammel
  • Ikke har allergi overfor nikkel
  • Ikke har taget immunmodulerende medicin inden for de sidste 14 dage (f.eks. allergimedicin, inkl. antihistaminer og binyrebarkhormon)
  • Ikke er gravid eller ammer
  • Ikke har deltaget i et andet videnskabeligt forsøg inden for de sidste 4 uger
  • Ikke er allergisk over for lokalbedøvelse

 

Formålet med forsøget

 

Formålet med projektet er at undersøge, hvad der sker i huden ved en nikkelallergisk reaktion. I projektet undersøger hvilke specifikke signalstoffer og immunceller der opreguleres lokalt i huden ved forskellige koncentrationer af nikkel. For at kunne undersøge disse mekanismer, har vi brug for at sammenligne hudreaktion i personer der har nikkelallergi med personer uden nikkelallergi.
Denne viden vil vi bruge til at skabe en forståelse for en sikker anvendelse af nikkel i produkter og forebygge nye tilfælde af nikkelallergi.

 

Deltagelse i forsøget

Ved deltagelse i forsøget skal du møde op på Afdeling for Allergi, Hud-, og Kønssygdomme på Gentofte hospital i alt 6 gange, indenfor en periode på 6 uger. Du vil to gange få påsat en lappeprøve (plasterprøve på ryggen) med nikkel. På den sidste besøgsdag vil du få taget i alt 6 hudbiopsier fra de testede områder. Tre af besøgene tager omtrent 15 minutter og de resterende besøg tager 30-60 minutter.

Biopsierne tages med en 4mm stanse under lokalbedøvelse for at mindske ubehag, og vil efterlade et lille ar (1-4mm). Nikkel i lappetestene medfører ingen sundhedsrisiko, og vil ikke medføre allergiske reaktioner hos folk uden nikkelallergi.

 

 

Vederlag

Du honoreres med skattepligtige DKK 3000 ved forsøgsdeltagelse.

 

 

Hvis du har lyst til at høre mere eller ønsker at deltage, skal du kontakte forsøgsansvarlige per e-mail eller telefonisk via nedenstående kontaktoplysninger. Du vil modtage yderligere information både mundtlig og skriftlig vedrørende forsøget samt din rolle som forsøgsdeltager.

 

 

Michael Wennervaldt, forsøgsansvarlig,

ph.d.-studerende, cand.scient.

Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital

Gentofte Hospitalsvej 20A, DK-2900 Hellerup.

E-mail: Michael.wennervaldt.joergensen@regionh.dk

 

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19080328
 


Michael Wennervaldt
Videncenter for Allergi
Gentofte Hospitalsvej 20a
2900 Hellerup
Tlf:
michael.wennervaldt.joergensen@regionh.dk