Ny behandling af patienter med alkoholafhængighed og abstinenser - raske forsøgspersoner søges

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 25 og 70 år gammel.
  • Vejer mellem 60 og 120 kg.
  • Ikke lider af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom

Vi søger derfor raske forsøgsdeltagere til hjernescanningen Magnetisk Resonans Spektroskopi. Scanningen udføres i forbindelse med indtag af et keton-kosttilskud, som bl.a. anvendes af elitesportsudøvere ifm. f.eks. langdistanceløb. 

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du opfylder et af følgende krav:

  • Kvinder: Typisk drikker over 11 genstande ugentligt og mindst én dag med 3 genstande ved samme lejlighed.
  • Mænd: Typisk drikker over 14 genstande ugentligt og mindst én dag med 4 genstande ved samme lejlighed.
  • Mænd og kvinder som tidligere har været afhængige af alkohol og nu ikke længere drikker

Praktisk:

Forsøget strækker sig over 2 dage, en dag med screening og en dag med skanning af hhv. 1.5 og 2.5 times varighed. Du vil få taget blod- og urinprøver i forbindelse med dag 1. Begge forsøgsdage foregår på Rigshospitalet.

Honorar: 200 kr. for forsøgsdag 1 og 300 kr. for forsøgsdag 2. Dette er til godtgørelse for tidsforbrug samt transportudgifter. Beløbet bliver udbetalt til din NEM-konto og er skattepligtigt (B-indkomst).


For yderligere information er du velkommen til at kontakte
Laura Schmidt Jensen, lægestuderende, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, tlf.: 40152859, e-mail: 
laura.schmidt.jensen@regionh.dk

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer og ledet af:
Marco Møller, læge, klinisk assistent, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet.
Anders Fink-Jensen, overlæge, professor, dr.med., Psykiatrisk Center København. Rigshospitalet. 

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:18045204
 


Laura Schmidt Jensen
Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet
Edel Sauntes Allé 10
2100 København Ø
Tlf: 40152859
laura.schmidt.jensen@regionh.dk