Aarhus Brain Project - Forsøgpersoner søges!

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 60 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
For English - see belowAarhus Brain Project undersøger samspillet mellem vores hjerne, krop og mentale sundhed. Mere specifikt ønsker vi at undersøge forbindelserne mellem, hvor godt folk træffer beslutninger, hvor godt de kender sig selv, og hvad der sker inde i deres krop (for eksempel deres hjerterytme eller vejrtrækningsbevægelser). Disse undersøgelser vil give os vigtig viden om, hvordan hjerne og krop interagerer og påvirker vores psykologiske trivsel. I fremtiden håber vi på at kunne bruge denne viden til bedre at diagnosticere og behandle psykiske sygdomme. For du kan deltage i projektet, skal du først besvare et kort spørgeskema, der bliver brugt til at tjekke om du er kvalificeret til en hjernescanning. Du kan melde dig til studiet og begynde spørgeskemaet ved at gå til dette link: https://redcap.au.dk/surveys/?s=DDNWMXN3J9 Du vil blive kompenseret op til 1700 DKK for din deltagelse. 
Gå til www.aarhusbrain.org to read more about the study. Aarhus Brain Project examines the interaction between our brain, body and mental health. More specifically, we want to examine the links between how well people make decisions, how well they know themselves, and what happens inside their body (for example, their heart rate or breathing movements). These studies will provide us with important knowledge about how the brain and body interact and affect our psychological well-being. In the future, we hope to be able to use this knowledge to better diagnose and treat mental illness. To participate in the project, you will first complete a short questionnaire which we will use to check if you are eligible for a brain scan. You can sign up for the study and begin the survey by going to this page: https://redcap.au.dk/surveys/?s=DDNWMXN3J9You will be compensated up to 1700 DKK for your participation. 
Go to www. aarhusbrain.org to read more about the study
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-36-20
 


Melina Vejlø
Embodied Computation Group
Nørrebrogade 44, bygning 1A
8000 Aarhus C
Tlf: 22589796
melina@cfin.au.dk