Mandlige hudraske forsøgspersoner i alderen 50-70 år søges til forskningsprojekt om proteinsammensætningen i huden

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 50 og 70 år gammel.
  • Kaukasisk afstamning

Vil du deltage i et forskningsprojekt om hudsygdomme?

Proteinsammensætning i huden – 

betydning for identifikation og behandling af hudsygdomme

 

 

Vi søger raske og patienter med kendt atopisk eksem eller psoriasis

 

I dette projekt ønsker vi at lave en grundig undersøgelse af proteiner, og andre aktive stoffer i huden, specielt ved psoriasis, atopisk eksem og andre former for eksemer, men også ved en lang række andre hudsygdomme for at kunne undersøge, om der ved de enkelte undertyper af inflammatoriske hudsygdomme forekommer en særlig profil af proteiner.

 

Du kan deltage hvis du:

·       Er kendt med psoriasis, børneeksem/eller er hudrask

·       Ikke er blevet behandlet med lys- eller systemisk behandling mod børneeksem inden for 4 uger inden forsøgets start

·       Ikke er blevet behandlet med lokal behandling (fx hormoncremer) mod børneeksem inden for 2 uger inden forsøgets start eller er parat til at holde en kortvarig pause med hormoncreme inden forsøgets start 

 

Du kan ikke deltage hvis du:

·       Er gravid eller ammer

 

Forsøget består af:

·       1 besøg med varighed af 30-45 minutter 

·       Undersøgelse af din hud

·       To til fire hudbiopsier (4 mm), som er en lille vævsprøve, taget under lokalbedøvelse.

·       En blodprøve 

 

Der betales ulempegodtgørelse svarende til 500 DKK ved besøg hvor der tages biopsier. Der betales transportgodtgørelse efter statens takster som er skattepligtigt. 

 

For yderligere oplysninger kontaktes:

 

Læge Beatrice Dyring-Andersen og medicinstuderende Ying Marlene Zhang

Afdeling for Allergi, Hud‐ og Kønssygdomme, 

Gentofte Hospital, 

Gentofte Hospitalsvej 15, 

2900 Hellerup.

E-mail: ying.marlene.zhang@regionh.dk

 

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité H-19036270
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19036270
 


Ying Marlene Zhang
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 15
2900 
Tlf: 50151738
yingmarlenezhang@hotmail.com