Raske mænd over 40 år søges til undersøgelser af blodgennemstrømning med PET skanninger og distal blodtryksmåling

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 40 og 90 år gammel.
  • Har et bmi op til 40.
  • Er ikke-ryger.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Ingen klaustrofobi

Formålet med dette studie er, at undersøge hvordan PET (Positron Emission Tomografi) skanning med 15O-H2O (radioaktivt vand) kan bidrage til diagnostik af nedsat blodgennemstrømning i underben og fødder hos type 2 diabetikere med diabetiske fodsår. Med skanningerne forventer vi, at opnå ny viden på området, idet vi kan vurdere sygdom i de små blodkar hos diabetespatienter. Udover forventet bedre diagnostik, kan vi med PET nedsætte både undersøgelsestiden og niveauet af ubehag hos patienterne væsentligt uden at påføre samfundet ekstra økonomiske omkostninger.

Undersøgelserne omfatter:

- Blodprøver og urinprøve

- Måling af blodtryk på arm, ankler og fødder (distal blodtryksmåling)

- Måling af blodgennemstrømning af hjerte, underben og fødder (6 x PET skanning af 6 minutters varighed)

Samlet tidsforbrug max 4 timer

Forudsætninger for deltagelse:

For at deltage i studiet, skal du være mellem 40 og 90 år. Derudover er der en række kriterier, du skal kunne opfylde. Du må ikke:

- Være opereret i dine blodkar

- Lide af smerter i benene

- Ryge

- Have diabetes

- Have forhøjet blodtryk

- Have hjerte/lungesygdomme

- Have malign sygdom (fx kræft)

- Have stofskiftesygdomme

- Lide af klaustrofobi

- Være svært overvægtig (BMI > 40)

- Have været i behandling med kemoterapi tidligere

Inden undersøgelsen vil du få skriftlig og mundtlig information. Projektet er godkendt at den Videnskabsetiske Komite for Region Midtjylland.

Du vil modtage et skattepligtigt honorar på 500 kr., evt. udgifter i forbindelse med transport/parkering samt en sandwich på undersøgelsesdagen.

Undersøgelserne foregår på hverdage i dagtid.

Tøv ikke med at tage kontakt hvis du ønsker at høre mere om projektet!

Med venlig hilsen

Nana Christensen
Projektbioanalytiker, PhD studerende

Nuklearmedicin og PET
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N
E-mail:
nanchris@rm.dk
Mobil: 20 77 69

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-38-18
 


Nana Christensen, Projektbioanalytiker, PhD studerende
Aarhus Universitetshospital / Nuklearmedicin og PET
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N
Tlf: 20776965
nanchris@rm.dk