Måling af COVID-19 antistoffer i blod og spyt

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 100 år gammel.
  • Vejer mellem 18 og 100 kg.

Information om forskningsprojekt på Bispebjerg Hospital

Forsøgets titel: ”Induktion af SARS-CoV-2 spike glykoprotein antistoffer i spyt og plasma i respons til en COVID-19 infektion, systemisk COVID-19 vaccination og kombinationen af COVID-19 og vaccination”


Vi vil spørge, om du vil deltage i et forskningsprojekt, der udføres i på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Om projektet:

Det primære formål er at sammenligne SARS-CoV-2 antistoffer i spyt med antistoffer i blod fra personer som

·         Hverken har haft COVID-19 eller er blevet vaccineret med en COVID-19 vaccine

·         Har kun har haft COVID-19, men som ikke er vaccineret mod COVID-19

·         Er blevet vaccineret med med Pfizer-BioNTech, Moderna eller AstraZenecas vacciner mod COVID-19, men ikke har haft COVID-19

·         Har haft COVID-19 og efterfølgende er blevet vaccinerede

 

*Blod- og spytprøverne skal tages først 21 dage efter en given infektion eller vaccination. Da vi ikke har en ”før” prøve”, bruges gruppen af personer, der ikke har haft COVID-19 og ikke er vaccinerede som ”kontrolgruppe”, Vi ønsker også at sammenligne antistofdannelsen i spyt og blod for Pfizer-BioNTechs, Modernas og AstraZenecas vacciner.

 

Du vil blive bedt om:

·         at underskrive en samtykkeerklæring til hhv. projektdeltagelse og Biobank

·         at udfylde et kort spørgeskema

·         at afgive en blodprøve (2 x 4 mL) og en spytprøve

Forsøgets formål

Coronavirus/COVID-19 (SARS-CoV-2) kommer ind i kroppen via luftvejene. Projektet vil bidrage med generel viden om i hvilket omfang der opbygges immunitet i spyt og blod mod COVID-19 ved både vaccination og COVID-19 sygdom. Denne viden vil bidrage til bedre at forstå COVID-19 sygdommen og til at udvikle bedre vacciner i fremtiden. Deltager du i projektet kan du, hvis du ønsker det, få resultatet af antistof-målingerne. Der gives ikke noget vederlag for deltagelse i projektet.

Praktisk

Er du interesseret i at deltage, så kontakt den projektansvarlige via nedenstående kontaktoplysninger. Her vil du få yderligere mundtlig information om projektet (over telefon) samt få tilsendt deltagerinformation, information om forsøgspersoners rettigheder hvorefter du tilbydes mindst 24 timer til at overveje, om du vil deltage i projektet. Ved fortsat interesse beder vi dig kontakte den projektansvarlige, som inviterer dig til en informationssamtale på Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, hvor du bedes underskrive en samtykkeerklæring, udfylde et spørgeskema samt få aftalt tid til at få taget blod- og spytprøver (jf. Deltagerinformation).

 

Med venlig hilsen Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Parker Instituttet, Frederiksberg-Bispebjerg Hospital

 

Kontaktoplysninger:

Lennart Jan Friis-Hansen, Overlæge, Dr.med. (projektansvarlig)

Klinisk Biokemisk Afdeling

Bispebjerg Hospital Nielsine Nielsens Vej 5, indgang 6, 2400 København

E-mail:  lennart.jan.friis-hansen@regionh.dk

Tlf: 61 14 59 16

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-21019219
 


Lennart Friis-Hansen
Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Nielsine Nielsens Vej 4B, Indgang 80B, 1. sal
2400 København NV
Tlf: 61 14 59 16
lennart.jan.friis-hansen@regionh.dk