Raske personer, især kvinder, søges til forksningsprojekt i immunsystemet og psykisk sygdom

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 50 år gammel.

Vi søger raske forsøgsdeltagere (mænd og kvinder) mellem 18 og 50 år til en videnskabelig undersøgelse, hvor vi undersøger fysiske fund hos patienter med psykose/skizofreni og depression.

Vi er lige ved at være i mål, og mangler lige nu især kvinder.

Formålet er at klarlægge forskellige immunologiske processer i og omkring hjernen, der kan være medvirkende til udviklingen af disse psykiatriske sygdomme. For at kunne vurdere resultaterne er vi nødt til at sammenligne patienterne med raske personer. Denne viden vil på sigt kunne føre til en bedre diagnosticering og behandling af mennesker med disse svære psykiske sygdomme.

Undersøgelsen går ud på at du som rask forsøgsperson får foretaget en blodprøve, en lumbalpunktur, en samtale om forskellige psykiatriske symptomer, samt nogle kognitive tests. Disse undersøgelser vil cirka tage 3 timer. Derudover får du et sæt med hjem til at lave en afføringsprøve, som efterfølgende kan sendes til os med posten. Alle undersøgelser foregår på Psykiatrisk Center København, Gentofte Universitetshospital, og vi skal kun bruge dig en enkelt dag. Deltagelse honoreres med 1500 kr. (skattepligtigt). 

Der indgår ikke medicinsk behandling.

En forudsætning for at deltage i studiet er, at du ikke lider af nogen kendte neurologiske, psykiatriske eller svære legemlige sygdomme, ikke tager blodfortyndende medicin, ikke tager regelmæssig smertestillende af NSAID-typen (fx Ipren) og ikke har et alkohol- eller stofmisbrug. Det er ligeledes et krav at du ikke tidligere har lidt af en psykiatrisk lidelse (så som depression, angst, spiseforstyrrelser, tvangstanker eller andet). Er du i tvivl, om du kan være med, er du meget velkommen til at kontakte os.

Er du interesseret i at deltage i projektet som rask forsøgsdeltager, eller bare tage en mere uddybende snak om undersøgelserne, kan du kontakte os på mail eller tlf for mere information:

Mail: psychflame@regionh.dk – Tlf: 21 47 16 61 / 30 59 67 68

Du kan også læse mere på vores hjemmeside https://www.psykiatri-regionh.dk/psych-flame

Forsøgene er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité (H-16030985) og datatilsynet (RHP-2016-020, I-Suite no.: 04945).

Med venlig hilsen

Forskningsleder, professor Michael Eriksen Benros 

Samt

Læger og ph.d.-studerende Rose Jeppesen, Nina Sørensen og Sonja Orlovska-Waast

PSYCH-FLAME
Psykiatrisk Center København
Forskningsenheden
Gentofte Hospitalsvej 15, 4 sal
2900 Hellerup
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16030985
 


Rose Jeppesen
CORE Copenhagen Research Center for Mental Health
Gentofte Hospitalsvej 15
2900 Hellerup
Tlf: 30596768
psychflame@regionh.dk