Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt om effekten af at være i kontakt med hunde

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mere end 18 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

DELTAGERE SØGES

til et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt
om effekten af at være i kontakt med hunde
 

Vi søger raske forsøgsdeltagere (begge køn, over 18 år) til et forsøg, hvor vi undersøger fysiologiske og psykologiske effekter af kontakt til hunde. 

Som forsøgsdeltager skal du udføre forskellige opgaver – enten med eller uden en hund – samtidig med, at vi registrerer din adfærd og måler dine fysiologiske reaktioner ved hjælp af trådløst udstyr og indsamling af spyt. Som en del af forsøget vil du desuden få påført en tolerabel smertepåvirkning, og du vil blive bedt om at besvare forskellige spørgeskemaer.

Deltagelse omfatter en testdag af ca. fire timers varighed. Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer og foregår på Aarhus Universitet i samarbejde mellem Institut for Husdyrvidenskab og Psykologisk Institut. Hundene er godkendt til at være med i forsøget og er særligt udvalgt på baggrund af deres temperament.

Forsøget finder sted i uge 33-39 (august-september 2021). Et Supergavekort á 300 kr. (skattepligtigt) fra Gavekortet.dk gives som kompensation for deltagelse i forsøget.

Bemærk at du i forbindelse med din deltagelse skal kunne fremvise et gyldigt coronapas.

 

For mere information kontakt venligst Sigrid Juhl Lunde:

Sigrid Juhl Lunde             

Postdoc                                                             
Tlf.: 20 99 65 05                                                                      
E-mail:
animalcontact@anis.au.dk


 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-147-20
 


Sigrid Juhl Lunde
Aarhus Universitet, Psykologisk Institut
Bartholins Allé 11
8000 Aarhus
Tlf: 20996505
animalcontact@anis.au.dk