Forsøgspersoner med migræne uden aura søges

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 60 år gammel.
  • Vejer mellem 50 og 100 kg.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
Formålet: At undersøge rollen af kortvarig infusion af lægemidlet adenosin på hjernes kar. 
Fremgangsmåde er at give adenosin intravenøst for at undersøge forekomst af karudvidelse og hovedpine. 

Baggrund: Adenosin er et blodkarudvidende stof som blev udviklet for at stress teste hjertet i forbindelse med at finde områder i hjertet der får for lidt blod. Adenosin har ingen alvorlige bivirkninger, men kan fremkalde mild hovedpine hos raske personer - dette er systematisk undersøgt, bare ikke med mange forsøgsdeltagere. Det er uklart hvilken effekt adenosin har på hjernes kar. Det aktuelle forsøg vil kunne bidrage til at afklare en evt. sammenhæng mellem adenosin og hjernes kar og derved bidrage til en større forståelse af hovedpine og migræne samt evt. udvikling af bedre behandlinger. 

Hvor:
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk klinik, 
Rigshospitalet-Glostrup,
Valdemar Hansens vej 5 indgang 1 A, 2600 Glostrup 

Hvornår: Forsøget omfatter en forundersøgelse (1 time) og to forsøgsdag (á 3 timer) med en samlet varighed på ca. 7 timer. Forsøgspersoner vil blive betalt ulempegodtgørelse på 200 kr. pr. time (skattepligtigt). 

Krav:
- Du skal være diagnosticeret med migræne uden aura 
- Vægt: 50 og 100 kg.
- Alder 18-60 år.
- Du må ikke lide af for lavt blodtryk, hjertesygdom, sukkersyg eller andre væsentlige sygdomme. 
- Du må ikke lide af spændingshovedpine (mere end 5 dage om måneden i gennemsnit i det seneste år). 

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komité, j.nr. H-20027630

Ved spørgsmål eller yderligere informationer om forsøget, kontakt:
Janu Thuraiaiyah, læge, klinisk assistent 

Danske Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup. 

Henvendelse på
Tlf. nr: 53 65 19 95 
E-mail: jthu0029@regionh.dk
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-20027630
 


Janu Thuraiaiyah
Dansk HovedpineCenter
Valdemar Hansenvej 5 Indgang 1A,
2600 Glostrup
Tlf: 53651995
jthu0029@regionh.dk