Raske deltagere søges til forskningsprojekt vedrørende senfølger i forbindelse med kræftbehandling (Midtjylland)

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 30 og 70 år gammel.

Projektets formål 

Vi søger deltagere i alderen 30-70 år til et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt om psykologiske og adfærdsmæssige symptomer og senfølger blandt patienter med modermærkekræft behandlet med immunterapi. Til det formål har vi brug for raske deltagere, der ikke er diagnosticeret med en kræftsygdom til at fungere som en sammenligningsgruppe.Hvem kan deltage? 

30-70 årige 

Personer der ikke er eller har været diagnosticeret med en kræftsygdom 

Personer der ikke er diagnosticeret med en sygdom forbundet med kognitive forringelser  

Personer der ikke er gravid 

Personer der taler og forstår dansk 


 

Hvad indebærer deltagelse? 

Deltagelse indebærer at du fire gange over en periode på cirka 12-15 måneder møder op på Aarhus Universitetshospital på Skejby for at: 

Besvare et spørgeskema (4 gange) 

Lave opgave relateret til hukommelse og koncentration (4 gange) 

Afgive en blodprøve (4 gange) 

Blive MR-scannet (uden brug af kontrastvæske) (2 gange)Hvad får du ud af at deltage? 

Hvis du vælger at deltage i undersøgelsen, hjælper du os med at skabe viden om bivirkninger og senfølger forbundet med immunterapi med særligt fokus på kognitive forandringer. På nuværende tidspunkt ved vi ikke meget om dette og ny viden kan derfor være med til at forbedre mulighederne for tidlig identifikation, forebyggelse og behandling af disse senfølger hos kræftpatienter. Dette er vigtigt, da selv små kognitive forringelser, kan have indflydelse på livskvalitet. Du vil desuden få en indsigt i hvordan man undersøger kognitive funktioner, samt have mulighed for at høre nærmere om forskningsresultaterne. Deltagelse belønnes desuden med et gavekort på en biograftur. 


Hvis du er du interesseret i at deltage i projektet som rask forsøgsdeltager, eller bare tage en mere uddybende snak om undersøgelserne, kan du kontakte os på mail eller tlf for mere information:


Mail cogimmun@psy.au.dk eller Telefon 87 16 59 81 


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til projektet med journalnummer 1-10-72-71-20.


Josefine Tingdal Taube Danielsen 

Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 

Bartholins Allé 9, 1351, 313 

8000 Aarhus 

Tlf: 28725594


 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:MJ-
 


Emilia Castro
Aarhus Universitet
1340, Bartholins Allé 9, 8000 Aarhus
8000 Cogimmun@psy.au.dk
Tlf: 87 16 59 81
cogimmun@psy.au.dk