Raske mænd søges til klinisk forsøg

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er mellem 20 og 50 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 19 og 27.

Baggrund og formål

Lever hormonet fibroblast growthfactor 21 (FGF21) har hos mus vist sig at have en lang række gavnlige effekter på sukkerstofskiftet. Derudover er det hos mennesker vist at være associeret med smagspræferencer for både alkohol og sødt, og personer med nedsat FGF21 niveau har måske større hang til søde sager og alkohol. Detaljerne omkring FGF21s funktion i mennesker er dog endnu ikke belyst. Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge hormonet FGF21s fysiologiske effekter.

Hvem kan melde sig

Alle forsøgspersoner skal være:

  • Raske kaukasiske mænd mellem 20 og 50 år med normalt BMI (mellem 19 og 27 kg/m2)
  • Ingen førstegradsslægtninge med diabetes type 1 eller 2
  • Ikke tage medicin

 

Forsøget

Forsøget foregår på Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Gentofte Hospital og består af to forsøgsdage. Du skal være fastende (inkl. væske og tobak) inden forsøgsdagen. Dagen begynder ca. kl. 8.00 og varer omkring 6 timer. På den ene dag gives en intravenøs infusion af hormonet FGF21, på den anden dag gives saltvand. Forsøget er blindet således du ikke ved, hvilken dag der gives hvad. Herefter tages løbende blodprøver, måles hvilestofskifte og der vil blive spurgt ind til følelsen af appetit, tilfredshed, sult mm. Efter ca. fem timer får du serveret et måltid, hvorefter forsøgsdagen er slut.     

Ulemper

Der er ingen kendte bivirkninger eller risici forbundet med indgivelse af FGF21 som gives på forsøgsdagen. Der anlægges to drop (et i hver albuebøjning) til blodprøvetagning og infusion. Hvilestofskiftet måles vha. af en maske, der måler ind- og udåndingsluftens indhold af ilt og carbondioxid, der er ingen bivirkninger eller ubehag forbundet med denne procedure.

Honorar

Der ydes godtgørelse på 2000 kr. (beskattes som B-indkomst) efter afslutning af begge forsøgsdage og transport refunderes.

 

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information.   

 

Med venlig hilsen

 

Læge og ph.d.-studerende Amalie Rasmussen Lanng, amalie.rasmussen.lanng@regionh.dk

og professor, overlæge og ph.d. Filip Krag Knop

 

Center for Klinisk Metabolisk Forskning

Gentofte Hospital

Hospitalsvej 7, 3. sal

2900 Hellerup 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-19068397
 


Amalie Lanng
Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Tlf: 21649983
amalie.rasmussen.lanng@regionh.dk