Har du type 2 diabetes og vil du gerne være med til at udvikle en ny behandlings mulighed? Så kom og hjælp os med at undersøge langtidseffekterne af tarmhormonerne GIP og GLP-1!

 

I Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Gentoftehospital, forsker vi blandt andet i effekterne af kroppens egne hormoner GIP ogGLP-1 i patienter med type 2 diabetes. I disse patienter virker GIP og GLP-1ikke nær så godt som i raske, og det vil vi gerne undersøge nærmere med håbetom at kunneforbedre behandlingen af type 2 diabetes i fremtiden. 

 

          Kriterier for deltagelse:

  • Mand eller kvinde i alderen 18 til 74
  • Diagnosticeret med type 2 diabetes i mindst 6 måneder, kun er behandlet med metformin og/eller kost og motion samt har stabil kropsvægt
  • BMI mellem 27 og 50 kg/m 2

 

          Du kan ikke deltage hvis:

  •  Du har deltaget i et andet klinisk studie inden for 90 dage, er eller planlægger at blive gravid eller ammer (kvinder), tidligere har været behandlet med en GLP-1analog (f.eks. Victoza, Trulicity, Saxenda, Byetta el. lign), har alvorligekroniske eller arvelige sygdomme eller har doneret blod inden for 90 dage.
  • Ved tvivl er du meget velkommen til at kontakte forsøgsansvarlige (se nedenfor).
     

    Hvad indebærer din deltagelse kort fortalt: 

  • Som forsøgsperson i dette studie, skal du møde op til i alt 8besøg i klinikken: et informationsmøde, et screeningsmøde, tre forsøgsdage, tresikkerhedsbesøg samt et afsluttende besøg. Alle besøgene udføres over en periode på ca. 20 uger. Der ydes godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste + transportgodtgørelse(B-indkomst)

 

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, kan du få yderligere oplysninger eller få tilsendt deltagerinformation ved at kontakte nedenstående. Vær opmærksom på ikke at sende personfølsomme oplysninger på e-mail.

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: SJ-:H-20070184
 


Mads Marstrand Helsted
Center for klinisk metabolisk forskning
Gentofte Hospitalsvej 7
2900 
Tlf: 20219199
mads.marstrand.helsted@regionh.dk