KARAKTERISERING AF BIVIRKNINGERNE VED TRANSKRANIEL MAGNETISK STIMULATION

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 60 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.
  • Højrehånde
Forsøgets Formål:

Formålet med eksperimentet er at kortlægge baggrunden for oplevede bivirkningerne ved transkraniel magnetisk stimulation (TMS).
TMS er en ikke-invasiv metode til at aktivere nerveceller i hjernebarken. Klinisk bruges TMS rutinemæssigt til behandling af depression og Obsessive–compulsive disorder (OCD) og i forskning til at kortlægge hjernes funktioner. TMS er en ufarlig metode, men kan der til tider opleves ubehag oftest i form af mindre muskeltrækninger i ansigtet samt, ved høje stimulationsintensiteter, ved aktiveringen af dybereliggende områder i hjernen. Med denne undersøgelse ønsker vi at belyse, hvilke spole- og stimulationskonfigurationer, der er forbundet med mindst ubehag samtidig med, at de tilsigtede områder i hjernebarken aktiveres tilstrækkeligt. Af denne grund bruger vi kommercielle TMS-spoler til at aktivere de områder i hjernen, som der også stimuleres under behandling for depression og OCD-behandling. Vi karakteriserer bivirkningerne med EMG-optagelser og spørgeskemaer.

Metoder:
Magnetisk resonans-billeddannelse: MR-skanning er en standardteknik, som benyttes til at lave billeder af hjernens struktur og funktion. MR-skanning er en sikker og smertefri procedure uden kendte bivirkninger.

Transkraniel Magnetisk Stimulation (TMS): Magnetisk stimulation af hjernen i form af enkelte stimulationer samt repetitiv TMS (rTMS), som er gentagne stimulationer meget hurtigt efter hinanden.

Elektromyografi (EMG): Måling af muskelaktivitet. EMG er en sikker og smertefri procedure uden kendte bivirkninger.

Eksklusions- og inklusions-kriterier:

Vi leder efter raske forsøgspersoner mellem 18 og 60 år uden kroniske sygdomme eller anden neurologisk sygdomshistorie, såsom epilepsi, i familien. For at deltage må du ikke have metal indopereret i kroppen, du må ikke være gravid eller amme, du må ikke være under medicinering (bortset fra svangerskabsforebyggende lægemidler), du må ikke lide af migræne, og du må ikke have klaustrofobi, da du skal ligge stille i et relativt lille rør, når du MR-skannes. Derudover skal du være højrehåndet.

Hvor foregår forsøget?
Hvidovre Hospital, MR afdelingen, Afsnit 340.

Betaling for deltagelse
Du vil modtage 200 kr. for den første time hver dag og 150 kr. for hver påbegyndt time derefter.
Send en e-mail (mariad@drcmr.dk) hvis du er interesseret i at deltage, eller ønsker mere information om forsøget.


 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-SJ-:H-20075904
 


Maria Drakaki
Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR)
DRCMR, MR-forskning, Afs. 714 Copenhagen University Hospital Hvidovre Kettegard Allé 30
2650 
Tlf:
mariad@drcmr.dk