Sammenhængen mellem lysbaseret neurostimulation og arbejdshukommelse

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 50 år gammel.

Har du lyst til at deltage i et forsøg, der har til formål at udforske sammenhængen mellem lysbaseret neurostimulation og arbejdshukommelse?

Er du mellem 18 og 50 år, snakker dansk og/eller engelsk og har ingen kendte symptomer på fotosensitiv epilepsi i familien?

Så søger vi netop dig som forsøgsdeltagere i et forskningsprojekt forløbende over to forsøgsgange af hver ca. 3 timer fordelt over 2 uger.

Du vil få målt hjerneaktivitet ved hjælp af en EEG måling, og du kommer til at deltage i nogle simple hukommelsestests. Derudover vil du modtage lysbaseret neurostimulation via en specialdesignet lampe, som du skal kigge på.

Du vil være med til at bidrage til forskning inden for lysbaseret neurostimulation og hukommelse. Hvis du er interesseret, er du velkomme til at kontakte.

Der udbetales ikke nogen kompensation for deltagelse i forsøget. Forsøget er en del af Oliver Pugerup Christensens BSc projekt. 

For deltagelse kontakt venligst:

Oliver Pugerup Christensen, BSc studerende, Molekylær Biomedicin Københavns Universitet
Mail: wqc597@alumni.ku.dk

og/eller

Mark Schram Christensen, Lektor, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet. Mail: markc@sund.ku.dk

Forsøget er godkendt af Københavns Universitets Videnskabsetiske komité for SUND/SCIENCE (Journal no. 504-0278/21-5000)

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:Københavns Universitets Videnskabsetiske komite for SUND/SCIENCE
 


Mark Schram Christensen
Københavns universitet, institut for neurovidenskab
Panum instituttet, bygning 33.3, blegdamsvej 3b
2200 
Tlf:
markc@sund.ku.dk