Reduceret inflammation med vitamin B

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mere end 60 år gammel.
Du kan potentielt deltage KOL gruppen i dette forsøg hvis du:

• har en KOL diagnose (rygelunger)
• er 60 år eller ældre
• har en BMI under 40
• er tidligere ryger

eller potentielt deltage som rask forsøgsperson hvis du:

• har normal lungefunktion
• er 60 år eller ældre
• har en BMI under 40
• aldrig har ryget

Forsøgets titel:
Effekten af nicotinamide riboside på inflammationsmarkører blandt ældre KOL patienter

Formål:
Vi vil undersøge om den naturlige vitamin B3 analog nicotinamide riboside (NR) kan bidrage til at reducere inflammationsmarkører som ofte er forhøjet blandt personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Forløb:
Som del af forsøget, vil du skulle indtage en daglig dosis med NR eller placebo i et 6 uger langt forløb. Opfølgning bliver 3 og 12 måneder efter endt behandling.
Det bliver gennemført kliniske undersøgelser hvori det bliver taget blodprøver, podning fra slimhinder i næsen, samt test af lungefunktion. Personer med KOL vil også skulle tage spytprøver og en enkelt røntgen af lungerne.

Forsøgssted:
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital
Indgang 66, stuen
Ebba Lunds Vej 48
2400 København NV

Kontakt:
Du kan få mere information om forsøget ved at skrive til projektleder Kristoffer Larsen Norheim, PhD, på
kristoffer.larsen.norheim@regionh.dk

Øvrige projektmedarbejdere:
Morten Scheibye-Knudsen, lektor, læge,
DMSc, Center for Sund Aldring,
Københavns Universitet
Celeste Porsbjerg, professor, overlæge,
PhD, Lungemedicinsk afdeling,
Bispebjerg Hospital
Sebastian Lund Karlsson,
afdelingslæge, PhD, Lungemedicinsk
afdeling, Bispebjerg Hospital
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-20074975
 


Kristoffer Larsen Norheim
Københavns Universitet
Blegdamsvej 3B
2200 København
Tlf:
knorheim@sund.ku.dk