Raske postmenopauselle kvinder søges til fedt og/eller muskelbiopsi som kontrolpersoner i forskningsprojeket der belyser de metaboliske påvirkninger ved kemoterapi hos kvinder med brystkræft.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er rask.
  • Er mellem 50 og 70 år gammel.

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:

·         Er rask

·         Er mellem 50 og 70 år gammel

·         Er postmenopausal (dvs. gået i overgangsalder)

·         Ikke lider af metabolisk sygdom (sukkersyge, stofskiftesygdom eller knogleskørhed)

·         Ikke har eller har haft kræft

 

Afdeling for Hormon- og stofskiftesygdomme Rigshospitalet søger raske postmenopauselle kvinder til deltagelse som kontrolpersoner i forskningsprojekt, i form af biopsi af fedtvæv og evt. muskelvæv.

Forsøget indebærer:

Undersøgelsen foregår på Panum instituttet og tager én time. Du møder op fastende, hvorefter der vil blive taget en prøve fra fedtvævet på maven og evt. en prøve fra muskelvævet på låret.

 

Forsøget er godkendt af videnskabsetisk komite (H-18016600 tillægsprotokol 74303)

 

Hvis du er interesseret i at deltage kan du kontakte læge Kristian Buch-Larsen

 

Læge Kristian Buch-Larsen

Afdeling for Hormon- og stofskiftesygdomme

e-mail: kristian.buch-larsen@regionh.dk

telefon: 5142 4504

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-18016600 tillægsprotokol 74303
 


Kristian Buch-Larsen
Afdeling for Hormon- og stofskiftesygdomme, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf: 51424504
kristian.buch-larsen@regionh.dk