Raske mænd til forsøg med MR-skanninger

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er mellem 20 og 70 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 20 og 27.
  • Er ikke-ryger.

Regulerer vores tarmhormonerblodgennemstrømningen til mavetarmkanalen?

Forsøg med MR-skanninger og infusioner

 

Baggrund og formål

Hormoner som frigives fra tarmene i forbindelse med et måltid, bidrager i høj grad til omsætningen affedt, protein og kulhydrater, når vi spiser. Med dette forsøg vil vi studere tarmhormonerne GIP og GLP-2 hos raske mænd. Vi vil undersøge om disse hormoner har betydning for blodforsyningen til mavetarmkanalen. Vi vil benytte MR-skanninger for at se ændringer i blodgennemstrømninger og give infusioner med naturligt forekommende hormoner, der er i stand til at slukke for GIP og GLP-2.

Hvem kan melde sig

Alle vil få kontrolleret blodprocent, nyre- og leverfunktion før start af forsøget, og må ikke have metalliske implantater, som ikke tåler MR-skanning som f.eks. pacemaker.

Raske mænd: 20-70 år med BMI[1] på 20-27 kg/m2og uden førstegradsslægtninge med type 1- eller type 2-diabetes

Forsøget

Første gangvi mødes er en informationssamtale. Såfremt du vil og kan deltage i forsøget, mødes vi igen til en screening, der inkluderer blodprøver og en kort MR-skanning (10-20 minutter). Derefter er der otte forsøgsdage med ens forløb: Du skal ligge stille på et mobilt leje, som køres ind og ud af en MR-skanner. Først får du et drop med saltvand eller hormoner, dernæst en injektion underhuden med saltvand eller et hormon, og så skal du indtage 250 ml vand eller sukkervand. Herefter skal du ligge på lejet i 90 minutter, mens vi skanner og tager blodprøver.

Forsøgsdagene foregår på Rigshospitalet (Blegdamsvej, København) og er fordelt over minimum ni uger. Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden (Projekt-ID H-20078806).

Vigtigtfor dig

Der er ingen kendte bivirkninger eller risici forbundet med infusion af de benyttede hormoner. Der anlægges to venekatetre ("drop" i blodårer), og da du skal ligge stille på et leje i en cylinder/et rør (MR-skanneren), anbefaler vi, at du ikke deltager, hvis du lider af klaustrofobi. MR-skanneren giver høje bankelyde, så vi sørger for ørepropper og høreværn.

Tidsforbrug

Der er ud over det første besøg på ca. 45 minutter planlagt et samlet tidsforbrug på ca. 20 timer fordelt over de otte forsøgsdage. De otte forsøgsdage foregår om eftermiddagen (som udgangspunkt tirsdage og torsdage ml. kl. 15 og kl. 18).

Vederlag ydes på DKK 4.000 eller DKK 500 for hver gennemført forsøgsdag (B-indkomst).

 

Vi håber, at du vil bidrage til vores forskning, og du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.

 


Med venlig hilsen og på vegne af projektgruppen,

Læge Lærke Smidt Gasbjerg

Mail: lsg@sund.ku.dk
Adresse: Rigshospitalet Blegdamsvej, afsnit 3982, opgang 39 i kælderen // Inge Lehmans vej 1, 2100 København Ø

[1]Body mass index: vægt i kg / (højde i meter × højde i meter)

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-20078806
 


Lærke Smidt Gasbjerg
Blegdamsvej 3B
2200 Copenhagen N
Tlf: 25346894
lsg@sund.ku.dk