Raske forsøgspersoner søges til projekt om alkoholafhængighed og abstinenser

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 25 og 70 år gammel.
  • Vejer mellem 60 og 120 kg.
  • Ikke lider af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom

Alkoholabstinenser er ubehagelige, farlige og med til at gøre behandlingen af alkoholafhængighed vanskelig. Undersøgelser tyder på, at langvarigt alkoholindtag påvirker hjernens energiomsætning, så den i stedet primært anvender alkohols nedbrydningsprodukt, acetat, som energikilde frem for sukker.
Når alkoholafhængige stopper langvarigt alkoholindtag, frarøves hjernen således den vanlige energikilde, hvilket kan medføre abstinenssymptomer. Denne viden forsøger vi at udnytte til behandling af abstinenser, da ketonstoffer ligner acetat og kan gives udefra som et kosttilskud.

Som rask forsøgsperson indgår du således i et studie, der undersøger om et ketonholdigt kosttilskud kan nedsætte alkoholabstinenser hos patienter med alkoholafhængighed. Som led i forskningsprojektet undersøger vi vha. MR-skanninger af hjernen, hvordan alkohol og behandling med det ketonholdige kosttilskud påvirker hjernens koncentration af keton- og andre væsentlige signalstoffer. For yderligere at belyse alkohols effekt på signalstofferne i hjernen, vil vi også skanne raske forsøgspersoner med forskelligt alkoholforbrug.

Du kan deltage, hvis du:

  • Typisk drikker under 7 genstande ugentligt og ikke drikker mere end 3 genstande ved samme lejlighed eller
  • Typisk drikker over 11 genstande og mindst 3 genstande ved samme lejlighed ugentligt (kvinder) eller over 14 genstande og mindst 4 genstande ved samme lejlighed ugentligt (mænd) eller
  • Tidligere har været afhængig af alkohol og nu ikke længere drikker
  • Er mellem 25 og 70 år gammel
  • Vejer mellem 60 og 120 kg
  • Ikke lider af nogle alvorlige fysiske eller psykiske sygdomme

Praktisk:

Deltagelse som rask forsøgsperson foregår over 2 dage: en screeningsdag og en skanningsdag, som begge foregår på Rigshospitalet Blegdamsvej. Screening varer 1-2 timer. Skanningen varer ca. 2 timer, afbrudt midtvejs af indtag af det ketonholdige kosttilskud. Under 2. skanningsdel vil vi måle ketonniveauet i blodet ved fingerprik hver 15. minut, på samme måde som folk med diabetes måler deres blodsukker hjemme.
Vi anvender en særlig teknik til hjernescanninger: magnetisk resonans spektroskopi. Måleteknikken udnytter grundstoffers unikke magnetiske resonans i et magnetfelt og kan således identificere kemiske stoffer. Fordelen ved dette er, at man ikke udsætter kroppen for stråling og målingen kan foregå non-invasiv, altså uden indtrængen i kroppen.

Honorar: 200 kr. for forsøgsdag 1 og 300 kr. for forsøgsdag 2.


Du kan læse mere i det vedhæftede informationsmateriale og for yderligere information er du velkommen til at kontakte:
Laura Schmidt Jensen, lægestuderende, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, tlf.: 40152859, e-mail: laura.schmidt.jensen@regionh.dk

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer og ledet af:
Marco Møller, læge, klinisk assistent, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet.
Anders Fink-Jensen, overlæge, professor, dr.med., Psykiatrisk Center København. Rigshospitalet. 

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:18045204
 


Laura Schmidt Jensen
Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet
Edel Sauntes Allé 10
2100 København Ø
Tlf: 40152859
laura.schmidt.jensen@regionh.dk