Højdosis insulin-terapi – effekter på hjerte og kredsløb

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 40 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 18 og 28.
  • Er ikke-ryger.
Vi søger unge raske mænd i alderen 18 til 39 år til et videnskabeligt forsøg, der skal belyse insulins effekter på puls og blodtryk i forskellig doser ved både normal og medicinsk induceret nedsat puls og blodtryk.
Hvem kan melde sig
 Raske mænd 18 til 39 år
 Normal vægt
 Normal nyrefunktion, blodprocent og leverfunktion (vi undersøger for dette)
Forsøget
Studiet inkluderer i alt 10 forsøgsdeltagere, som foruden et screeningsbesøg inkluderer på 4 forsøgsdage: A, B, C, D. De fem dage udføres over maksimum 6 måneder i tilfældig rækkefølge med 1 uge mellem hver dag (minimum 3 dage). Der bliver ved et startbesøg foretaget en generel helbredsundersøgelse inkl. blodprøver og en urinprøve. Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden og skal udføres fra om morgenen (fleksibelt, men ca. ml. kl. 7.30 til 15.30).
Ulemper
Forsøget kan være forbundet med beskedent ubehag for forsøgspersonerne. Der anlægges to drop: én til blodprøvetagning og én til indsprøjtninger af medicinen. Der anlægges et kateter i pulsåren ved håndledet som måler blodtrykket under forsøget. Til forsøget anvendes lægemidlet esmolol som værktøj til at inducere et lille puls- og blodtryksfald hos forsøgspersonerne på 2 ud af de 4 forsøgsdage, for at undersøge effekterne af insulin. Der er udover det kortvarige startbesøg på 45 minutter planlagt et samlet tidsforbrug på ca. 32 timer fordelt over 4 dage. Der er nogle bivirkninger ved det lægemiddel som anvendes, men alle bivirkningerne er forbigående og minimeres ved at forsøgspersonerne vil være sengeliggende under forsøget. Sværere bivirkninger vil blive behandlet af den forsøgsansvarlige læge. Insulin er et naturligt hormon som dannes i bugspytkirtlen. Insulin kan forsage hypoglykæmi (lavt blodsukker). Alvorlige bivirkninger, herunder allergiske reaktioner, er meget sjældne (under 1 tilfælde per 10.000). De almindeligste bivirkninger er relateret til hypoglykæmi, hvor hvis insulindosen er for høj i forhold til insulinbehovet og er almindeligt forekommende hos den diabetiske patient i insulinbehandling. Det modvirkes ved at give en sukkerholdig infusion hen over forsøgsdagen.

Honorar ydes på 4000,- kroner (B-indkomst), 1000kr. pr. dag, som udbetales når alle forsøgsdage er gennemført. Hvis dagen evt. forlænges kompenseres med 125 kr pr. time udover 8. time.
 
Jeg håber meget, at du vil bidrage til at belyse effekten af højdosis insulin-terapi, og du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

Med venlig hilsen

Søren Bøgevig

Overlæge
Direkte nummer: 38 63 54 44
Mobiltelefon: 20 66 40 51 (gerne denne)
E-mail: soeren.boegevig.03@regionh.dk
Bispebjerg Hospital
Klinisk farmakologisk Afdeling
Bispebjerg Bakke 23, indgang 51, 1.
2400 København NV
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17036459
 


Bøgevig Søren
70A Nakskovvej
2500 Valby
Tlf: 20664051
sbpondus@yahoo.com