Raske kvinder søges til forskning om tarmens betydning for kolesterol og fedtstofskiftet

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er kvinde.
  • Er mellem 45 og 67 år gammel.
  • Har et bmi på mellem 25 og 40.

Du har mulighed for at deltage, hvis du:

o   Aldrig har gennemgået overvægtskirurgi

o   Ikke har sukkersyge eller lav blodprocent

 

BAGGRUND: Overvægtskirurgi er i øjeblikket den mest effektive behandling af svær overvægt og har derudover god virkning på en række overvægtsrelaterede sygdomme som f.eks. sukkersyge, hjerte-karsygdom og fedtforstyrrelser i blodet. Det lader til at en lang række af disse positive forandringer ikke kun skyldes vægttabet, og vi undersøger i dette projekt hvordan fedtstofskiftet under et måltid ændres efter overvægtskirurgi. Vi søger i den forbindelse forsøgsdeltagere til en kontrolgruppe, som ikke har gennemgået overvægtskirurgi.

UNDERSØGELSER: Deltagelse indebærer tre korte fremmøder (ca. 30 min) samt en længere forsøgsdag (10 timer). I forløbet vil der desuden blive udleveret fuld forplejning samt kostplan til en uge, og du laver hjemme kostdagbog og afføringsprøver. Undersøgelserne omfatter scanning af helkropsfedt (DXA-scanning) og leverfedt (MR-scanning) samt en måltidstest med anvendelse af fedt- og sukkersporstoffer. Under måltidstesten tages løbende blodprøver og måles på udåndingsluft, ligesom der før og efter indtagelse af måltidet tages en lille prøve fra dit underhudsfedt på maven.

VEDERLAG: Der gives transportgodtgørelse samt et vederlag på 3000 DKK for deltagelse.

KONTAKT:  Morten Gadegaard Hindsø, Læge

                           Endokrinologisk Forskning

                           Hvidovre Hospital

                           email: morten.hindsoe@regionh.dk

                           tlf.: 38626371     
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-20009768
 


Morten Gadegaard Hindsø
Hvidovre Hospital, Endokrinologisk Forskning
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
Tlf: 38626371
morten.hindsoe@regionh.dk