Effekten af intermitterende faste på hjertets metabolisme, insulinresistens og hjernens perfusion

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er rask.
 • Er mellem 55 og 70 år gammel.
 • Har et bmi på mellem 28 og 40.
 • Ikke tager medicin regelmæssigt.

PROJEKTTITEL: Effekten af intermitterende faste på insulinresistens, hjertets metabolisme og hjernens perfusion


FORMÅLET MED FORSØGET

Overvægtige personer er i risiko for at blive ramt af hjertekarsygdom, og det er derfor vigtigt at undersøge, hvordan man som overvægtig bedst muligt passer på sit hjerte. Det er dermed afgørende, at vi som samfund kan give bedst mulig evidensbaseret rådgivning omkring tiltag, der kan beskytte hjertet. Ved at faste hver anden dag (intermitterende faste) kan kroppen danne et øget niveau af ketonstoffer i kroppen, og disse fungerer som en slags super-brændstof for hjertet og forbedrer hjertets udnyttelse af energi. De seneste år er der kommet øget fokus på denne viden, der giver potentielt beskyttende effekter for hjertet.

Formålet med dette forsøg er derfor at undersøge, hvorvidt intermitterende faste bedrer insulinresistens, samt hjertets pumpefunktion og metabolisme. Desuden ønsker vi at undersøge perfusionen i hjernen, som har vist sig, at være øget ved et forhøjet niveau af ketonstoffer i kroppen.


FOR AT DELTAGE SKAL DU

 • være mellem 55 og 70 år
 • være overvægtig med BMI (body mass index) i området 28-40 kg/m2


AT DELTAGE I FORSØGET OMFATTER

 • En lægelig helbredsundersøgelse
 • To forsøgsperioder af hver 3 ugers varighed med hhv. normal kost og intermitterende faste
 • To undersøgelsesdage hvor du bl.a. får undersøgt:
  • blodforsyningen samt omsætningen af forskellige energikilder til dit hjerte med PET-scanningkombineret med ultralavdosis-CT scanning,
  • blodprøver, samt prøver fra dit fedt- og muskelvæv.

Før undersøgelsen vil du modtage skriftlig og mundtlig information om forsøget, som er godkendt af Videnskabsetisk Komité for Region Midtjylland. I forbindelse med de to undersøgelsesdage kan du få kompensation for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og dokumenterede transportudgifter.

 

UNDERSØGELSEN FOREGÅR PÅ

Nuklearmedicinsk Afdeling & PET Center

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

8200 Aarhus N


INTERESSERET? SÅ KONTAKT:

Mette Kjærulff, læge, ph.d.-studerende

Institut for Klinisk Medicin – Nuklearmedicin & PET

Aarhus Universitet

Tlf.: 6015 5311 (hverdage kl. 8-15) eller mail: metkju@clin.au.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-264-21
 


Mette Louise Gram Kjærulff
Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N
Tlf: 60155311
metkju@clin.au.dk