Raske mænd og kvinder (65-80år) søges til forsøg med 5 døgns sengeleje på Bispebjerg Hospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Har et bmi på mellem 18 og 25.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Raske forsøgspersoner (m/k 65-80år) søges til forsøg med 5 døgns sengeleje

 

Du kan muligvis deltage i forsøget hvis du: 

·       Er mellem 65-80 år

·       Ikke har nogen skader i benene 

·       Har et BMI mellem 18,5 og 25 (normalvægtig)

·       Ikke har nogen kendte sygdomme og ikke tager nogen medicin der indvirker på musklerne

Formål med forsøget 

Formålet med forsøget er at undersøge effekterne af 5 døgns sengeleje på muskelmassen, muskelstyrke og funktion.

I øjeblikket er der ikke nogen terapeutiske strategier til at modvirke tab af muskelmasse og funktion hos personer der er i sengeleje, f.eks. under indlæggelse. I dette forsøg vil vi derfor give forsøgspersonerne elektriske stimuleringer, der simulerer muskelkontraktioner, for at undersøge om denne ”træning” kan afhjælpe de negative konsekvenser vi forventer at se efter 5 dages sengeleje.

 

Forsøget

Inden og efter sengelejet

Du vil skulle komme ind i vores laboratorium til test, herunder test af muskelstyrke og funktion samt måling af størrelsen på din lårmuskel og af din kropssammensætning. Yderligere tages der muskelvævsprøve(r) fra din lårmuskel og blodprøver. 

 

Under sengelejet

Efter testene vil du blive placeret i sengeleje i 5 døgn på Bispebjerg Hospital i København. Undervejs vil dit ene ben dagligt blive givet elektrisk stimulering. 

I løbet af de 5 døgn skal du uafbrudt ligge i sengen, hvor også alle måltider indtages. 

Ligeledes skal der bruges kolbe/bækken, for at sengelejet ikke brydes. Ved behov for yderligere toiletbesøg gøres dette ved at blive hjulpet på toilettet via kørestol. 

Vi sørger for forplejning (alle måltider) og det er muligt at læse, bruge computer, tablets mv. i løbet af de 5 døgn.

Honorar

Der ydes godtgørelse for deltagelse i hele forsøget på 6000 kr.

 

Hvis interesseret, kontakt da ph.d.-studerende Sofie Krarup Hansen på sofie.krarup.hansen.01@regionh.dk


Venlig hilsen

Ph.d. studerende Sofie Krarup Hansen og Professor dr.med Charlotte Suetta

 

Geriatrisk Forskningsenhed

Bispebjerg Hospital, København 

 

Godkendt af Videnskabsetisk Komité for Region Hovedstaden (Godkendelses nr. H-20038614)

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-20038614
 


Sofie Krarup Hansen
Geriatrisk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
Ebba Lunds Vej 44
2400 København
Tlf: 22423877
sofie.krarup.hansen.01@regionh.dk