Raske personer 35-65 år søges til MR-skanning af hjernen til videnskabeligt forsøg på Glostrup Hospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mand.
  • Er rask.
  • Er mellem 35 og 65 år gammel.
  • Ikke tager medicin regelmæssigt.

Raske personer 30-65 år søges til MR-skanning af hjernen til videnskabeligt forsøg på Glostrup Hospital


Vi er en forskningsgruppe på Rigshospitalet Glostrup, der ønsker at undersøge hjernens energiomsætning.

Projektet indebærer to besøg på Rigshospitalet Glostrup. Ved begge besøg vil du få lavet en MRI-skanning af hjernen. Ved første besøg undersøges hjernen ved indånding af luft med et iltindhold ned til 12%, svarerende til et kortvarigt ophold i 4500 meters højde over havoverfladen. Ved andet besøg undersøges hjernens blodforsyning ved aktivering af hjernen.

 

I studiet skal indgå 50 raske forsøgspersoner. Du kan deltage i projektet hvis du:

·      Er sund og rask

·      Ikke tager nogen daglig medicin

·      Er mellem 35 og 65 år

·      Ikke har nogen førstegradslægtninge med multipel sklerose

·      Kan ligge stille i en MR-skanner i halvanden time

 

Du kan ikke deltage i projektet hvis du har fremmedlegemer af metal i kroppen, f.eks. pacemaker eller skruer/plader fra operation.

 

Du får et skattepligtigt vederlag på 500 kr. per gennemført besøg.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, har spørgsmål om projektet, eller har lyst til at deltage, er du meget velkommen til at kontakte:

Mark Vestergaard,

Email: mark.bitsch.vestergaard@regionh.dk

Tlf: 38633349

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:21003127
 


Mark Vestergaard
Glostrup Hospital, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET
Valdemar Hansens Vej 1-23
2600 Glostrup
Tlf: 41430112
mark.bitsch.vestergaard@regionh.dk