Raske forsøgspersoner søges til et forskningsprojekt om motorik og perception med stimulering af hjernen

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er rask.
 • Er mellem 18 og 50 år gammel.
 • Ingen historie eller familiehistorie med epilepsi
 1. Vi søger raske forsøgspersoner mellem 18-50 år til et forskningsprojekt, der undersøger hjernens motoriske system, og hvilken rolle perception spiller for vores bevægelser. Vi er interesserede i den funktionelle rolle af perception i bevægelse. Forsøget går ud på at udføre forskellige bevægelser med hænderne, og under disse bevægelser få transkraniel hjerne- stimulering (TMS), der vil forstyrre de bevægelser du laver. Vi spørger derefter ind til din egen oplevelse af bevægelsen. På sigt kan denne viden hjælpe til at forstå det sansemotoriske system bedre.

  Forsøgsgangen foregår enten over to aftalte dage, og varer omkring 4 timer hver dag eller over en dag på 8 timer. Ud over forsøgene med bevægelser, vil vi også bede dig om at udfylde forskellige spørgeskemaer.

  Deltagelse honoreres med 150 kr. for hver påbegyndt time (skattepligtigt).

  En forudsætning for at deltage er, at du og de nærmeste i din familie ikke lider af epilepsi, og at du ikke for nyligt har slået hovedet eller haft hjernerystelse, og at du ikke lider af neurologiske sygdomme eller andre kroniske sygdomme. Ligeledes er det en forudsætning for at deltage, at du ikke har indopereret metal tæt på hovedet-regionen, eller har neurostimulator eller pacemaker.

  Er du interesseret i at deltage i projektet eller at høre nærmere, er du meget velkommen til at kontakte os på

  Mail: marie.brandt@sund.ku.dk - Tlf. 35321599
  Forsøget foregår på Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab, Panum Instituttet 33.3,

  Blegdamsvej 3B, 2200 København N.

Forsøgene er godkendt af den regionale videnskabsetiske komite H-21061035, version 1.2, 30.03.2022

Med venlig hilsen,
Lektor Mark Schram Christensen, og ph.d.-studerende Ida Marie Brandt Christensen Lab,
Institut for Neurovidenskab
Københavns Universitet,
Panum 33.3,
2200 København N

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:21061035
 


Ida Marie Brandt
Københavns Universitet
Blegdamsvej 3B, Panum building, Institut for neurovidenskab, 33.3, Christensen Lab
2100 København
Tlf: +45 35321599
marie.brandt@sund.ku.dk