AMEND studiet søger raske kontrolpersoner mellem 18-28 år

 

Forudsætninger for deltagelse:

Du skal:

·         Være mellem 18 –28 år

·         Fysisk rask

Du må ikke:

·         Have en psykisk sygdom eller en 1. grads slægtning med psykisk sygdom (forældre eller søskende)

·         Have oplevet slag mod hovedet som har medført mere end 5 min. bevidstløshed

·         Være blevet behandlet med antidepressiv medicin på noget tidspunkt i dit liv

·         Have alvorlig fysisk sygdom

·         Være afhængig af alkohol eller narkotiske stoffer

·         Være gravid

·         Have indopererede metaldele i kroppen (f.eks. metalsøm i forbindelse med benbrud) eller pacemaker, eller piercinger der ikke kan fjernes.

·         Have tatoveringer på hals eller i ansigtet (pga. MR-scanningen)

·         Fravælge information om tilfældige fund på MR-scanningen

 

Undersøgelsesprogram:

Vi ønsker at undersøge dig 2 gange i alt med et mellemrum på 12 uger. Undersøgelserne vil vare ca. 3-6 timer på 2 forskellige dage.

Undersøgelserne foregår både på Psykiatrisk Center Glostrup, Glostrup Hospital og Hvidovre Hospital.

 

Psykiatrisk undersøgelse (Psykiatrisk Center Glostrup):

Du vil indledningsvist blive screenet for diverse psykiske symptomer, ved brug af et kort interview.

 

MR scanning (Hvidovre Hospital):

Under forsøget vil du blive MR (magnetisk resonans) scannet i alt to gange, ved forsøgets start og afslutning. Dette foregår på Hvidovre Hospital på en 7 Tesla MR-scanner. Dette er en forskningsscanner med et kraftigere magnetfelt end der bruges til almindelige kliniske scanninger. Med en MR scanning kan man både fremstille billeder af hjernens struktur og måle koncentrationer af forskellige signalstoffer. Samlet varer scanningen ca. 1 time.

 

Neurokognitivtestning

Her undersøges forskellige funktioner af din hjerne, for eksempel hukommelse, koncentration og evnen til at være opmærksom og evnen til at løse problemer. Undersøgelserne foregår ved at man skal løse forskellige opgaver, hvoraf nogle foregår på en computer. Undersøgelsen varer ca. 1,5 time.

 

 

Blodprøver

Flere gange i løbet af undersøgelsen skal du have taget blodprøver. Nogle af blodprøverne er almindelige rutine prøver, andre er for at undersøge sammenhænge med forskellige biologiske markører (inflammation, hjernemarkører og sukkeroverfladeproteiner).

Den første gang du får taget blodprøver vil der også blive taget én blodprøve til genetisk analyse. Analysen vil undersøge genetiske risikomarkører, som man på befolkningsniveau kan bruge til at sige noget om risikoen for psykisk sygdom.

 

Godtgørelse:

For undersøgelserne i forbindelse med inklusion (begge dage) modtager du en ulempegodtgørelse på 1000 kr. For undersøgelserne i forbindelse med afslutningen af forsøget (begge dage) modtager du en ulempegodtgørelse på 2000 kr. Alle honorarer er skattepligtige.

 

Resultater

Forsøgsresultaterne vil efterfølgende blive offentliggjort som artikler i diverse tidsskrifter.

Alle personlige data vil være anonyme, således at man ikke vil kunne genkende enkeltpersoner.

 

Etik

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité D for Region Hovedstaden og Datatilsynet.

Helsinki Deklarationen vedrørende medicinske forsøg med mennesker overholdes ubetinget. Alle personfølsomme oplysninger vil være underlagt tavshedspligten. Datatilsynet og den Videnskabsetiske komité kan få adgang til oplysninger med det formål at kontrollere rigtigheden af oplysninger registreret i forsøget.

 

EuduraCT nr: 2021-001061-20; ClinicalTrials nr: NCT04789915

 

Er du interesseret i yderligere information så kontakt:

Gitte Saltoft Andersen, forskningssygeplejerske: 5116 8215

gitte.saltoft.andersen@regionh.dk

 

Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, CNSR

Psykiatrisk Center Glostrup

Nordstjernevej 41

2600 Glostrup

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-: 2021-001061-20
 


Gitte Saltoft Andersen
Nordstjernevej 41, Nordstjernevej
2600 Glostrup
Tlf: 51168215
gitte.saltoft.andersen@regionh.dk