Raske forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg om glukagon på Gentofte Hospital

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 50 og 75 år gammel.
Har du lyst til at deltage i et lægevidenskabeligt projekt om leveren og nyrerne? 

Vi er en forskningsgruppe fra Center for klinisk metabolisk forskning, Gentofte Hospital
som forsker i kroppens metabolisme. Vi arbejder bl.a. med det naturlige hormon glukagon der påvirker leveren til at producere sukker. Både patienter med kronisk nedsat nyrefunktion og nedsat leverfunktion har høje niveauer af dette hormon, hvilket gør at de producerer for meget sukker. Vi vil spørge, om du vil være med i et videnskabeligt forsøg, der beskæftiger sig med dette hormon.

Projektet består af 1 forsøgsdag af i alt 5 timer forudgået af et informationsmøde og en almindelig helbredsundersøgelse. Du er velkommen til at tage en ven/bisidder med til alle besøgene.

Formålet med forsøget er at undersøge hvorfor nogle patienter med lever- eller nyresygdom har høje glukagonniveauer. Viden omkring dette fænomen vil kunne bidrage til en bedre forståelse af både nyresygdomme, leversygdomme og type 2 diabetes og potentielt kunne give viden til nye forbedrede behandlinger for disse patienter.

På forsøgsdagen vil du ligge i en forsøgsseng, få anlagt to drop - et i hver albuebøjning. I det ene drop vil du modtage to infusioner: En indeholdende en sukkeropløsning (glukose) og en indeholdende det naturligt forekomne og ufarlige hormon glukagon. Under forsøget vil infusionen af glukagon bevirke at dit blodsukker stiger lidt. Under forsøget tager vi løbende blodprøver fra droppet i den modsatte arm for at følge dit blodsukker og koncentrationen af hormoner i blodet. 

Vi søger lige nu raske forsøgspersoner der skal fungere som kontrolpersoner og sammenlignes med resultaterne fra patienter med enten leversygdom eller nyresygdom. For at deltage skal du være mellem 50 og 75 år. 


Hvis du har lyst til at medvirke, så kontakt
Læge Magnus F. Gluud Grøndahl
Tlf: 29362445
Mail: Magnus.frederik.gluud.groendahl@regionh.dk

Ulempegodtgørelse: kr. 1250,00 (skattepligtigt honorar). Transportudgifter på Sjælland dækkes. 
Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden 
 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: :H-16043802
 


Magnus F Gluud Grøndahl
Center for klinisk metabolisk forskning
Gentofte Hospitalsvej 7, 3. sal
2900 Hellerup
Tlf: 29362445
magnus.frederik.gluud.groendahl@regionh.dk