Projekt omkring kønskromosomfejl

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 60 år gammel.


Vi søger projektdeltagere til en igangværende undersøgelse af hvorfor kvinder og mænd med for få eller for mange kønskromosomer hyppigere udvikler hjerterytmeforstyrrelser, stofskiftesygdomme, autoimmune sygdomme samt knogleskørhed.

Hvem kan deltage:                                                                      Du kan ikke deltage hvis du har....

Raske mænd i alderen 18-60 år.                                               Hjertesygdom/hjeterytmeforstyrrelse

Raske kvinder i alderen 18-60 år.                                              Autoimmun sygdom

                                                                                                        Stofskiftesygdom

                                                                                                        Sukkersyge

                                                                                                        Immunologisk sygdom

                                                                                                        Knoglesygdom

 

Undersøgelsens formål:

Undersøgelsens formål er at belyse den genetiske årsag til at kvinder og mænd med kønskromosomsygdomme har ændret metabolisme, udvikler overvægt, sukkersyge, og hjertekarsygdomme. Samt har et anderledes stofskifte og et ændret immunrespons.

Tidspunkt og varighed:  Undersøgelsen starter i maj 2022 og forventes afsluttet i maj 2026. Du vil som deltager skulle undersøges én gang. Forsøgsdagen indebærer blodprøvetagning, en knogletætheds- og kropsammensætningsscanning, optagelse af hjerte elektrokardiogram, måling af kropsmål som højde og vægt mm., udtagning af lille muskelprøve fra låret, udtagning af lille fedtprøve fra maven, udtagning af en hudprøve fra ryggen, en urinprøve, et kindskrab, en lægesamtale, fibroskanning af leveren og for mænd en ultralydsundersøgelse af testiklerne. Undersøgelsesprogrammet varer i alt 4-5 timer.

Sted:  Alle undersøgelserne der foregår på Aarhus Universitetshospital.

Betaling: Der tilbydes dækning af transportudgifter og vederlagsbidrag på 500kr.

Kontakt: Såfremt du er interesseret i at høre mere om dette studie og modtage deltagerinformation, kan du kontakte

Lukas Ochsner Ridder, Læge, ph.d.-studerende

Mobil: 25 33 74 47 E-mail: lukrid@clin.au.dk  

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: :91105
 


Lukas Ochsner Ridder
Aarhus universitets hospital
Thit Jensens gade 32. 7.th
8000 Aarhus
Tlf: 30628723
lukrid@clin.au.dk