Raske forsøgspersoner søges til projekt med hjerneskanninger

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 50 og 80 år gammel.
  • Ingen neurologisk eller psykisk sygdom, ingen pacemaker

Forsøgets formål:

Formålet med forsøget er at kortlægge ændringer i hjernens struktur og funktion ved Parkinsons sygdom og levodopa-inducerede dyskinesier for at udvide forståelsen for, hvorfor de opstår og hvordan de i fremtiden kan behandles.

 

Tidspunkt og varighed:

Forsøget forløber over op til tre dage. Den første dag foregår med spørgeskemaer og MR-skanning, anden dag er med EEG-undersøgelse. Du kan vælge at deltage i yderligere en dag, hvor der udføres trankraniel magnetisk stimulation kombineret med EEG (TMS-EEG).

 

Sted:

Hvidovre Hospital

MR-forskningssektionen, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed.

Kettegård Allé 30,

2650 Hvidovre.

 

Metode:

I forsøget anvendes MR-skanning til at undersøge ændringer i hjernens anatomiske forhold samt funktionel MR-skanning (fMRI) og elektroencefalografi (EEG) til at kortlægge ændringer i hjerneområders funktion. Under MR-skanningen og EEG-målingerne spiller man et spil for at aktivere visse hjerneområder. Herudover vil vi med TMS-EEG aktivere visse områder af hjernebarken imens vi måler aktiviteten.

 

Bivirkninger, risici og ubehag:

Der er ingen medicinske bivirkninger ved MR-skanning, undtagen for personer, der har metal eller implantater i kroppen. Vi spørger derfor ind til disse forhold inden undersøgelsen. Under MR-skanning oplever nogle pladsmangelsfornemmelse (klaustrofobi) og svimmelhed. Dette kan være forbundet med ubehag, men er ufarligt og går over af sig selv.

 

Der er ingen bivirkninger forbundet ved EEG.

 

TMS er sikkert og bruges rutinemæssigt i forskning og i klinikker verdenen over. Der er ingen kendte bivirkninger eller risici forbundet med TMS. Dog kan personer med metal eller metalimplantater i kroppen ikke undersøges med TMS, ligesom tilfældet er det for MR.

I yderst sjældne tilfælde kan TMS udløse et epileptisk anfald, men dette primært i personer med allerede kendt epilepsi. Derfor spørger vi ind til hvorvidt du eller nogen i din familie har en historie med epilepsi eller epileptiske anfald inden undersøgelsen.

 

Betaling:

Du vil modtage en godtgørelse på 200 kr. den første time og herefter 150 kr. de efterfølgende timer (minimum 350 kr.). Herudover vil du kunne vinde op til 250 kr. i det spil du spiller under MR-skanningen og EEG-målingerne (op til 250 kr.) på dag 1 og 2.

 

Kontakt og tilmelding:

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet eller har interesse i at deltage, kan du kontakte den forsøgsansvarlige læge, Birgitte Thomsen:

Telefon 38620436 (man-fre kl. 9-16)

eller birgittelct@drcmr.dk

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: :H-22010296
 


Birgitte Liang Chen Thomsen
MR-forskningssektionen, Hvidovre hospital
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre
Tlf: 38620436
birgittelct@drcmr.dk